Utrecht University (logo) (logo)
Universitair Medisch Centrum Utrecht (logo)
You are here: Home > Research > Research groups > UMC Utrecht > Groot

Ph.G. (Flip) de Groot, PhD

Wednesday 18 February 2015

UMC Utrecht, Laboratories & Pharmacy
Department of Clinical Chemistry & Haematology


Contact
E-mail: J.vd.Velde@umcutrecht.nl (secretary)
Website: UMC Utrecht


PhD Thesis