Utrecht University (logo) (logo)
Universitair Medisch Centrum Utrecht (logo)
You are here: Home > Research > Research groups > UMC Utrecht > Hijnen

D.J. (Dirk Jan) Hijnen, PhD

Monday 10 April 2017

UMC Utrecht, division Internal Medicine & Dermatology
Department of Dermatology


Contact
E-mail: poli-dermatologie@umcutrecht.nl
Website: UMC Utrecht


PhD theses