Utrecht University (logo) (logo)
Universitair Medisch Centrum Utrecht (logo)
You are here: Home > Education > PhD > PhD theses > 2015 > Steenhof

Maaike Steenhof

Thursday 8 January 2015

Air pollution: what matters most?

Promotor: Prof. dr. B. Brunekreef
Defence: 8 January 2015

Summary
De resultaten van het onderzoek beschreven in dit proefschrift geven inzicht in de bijdrage van individuele luchtverontreinigingseigenschappen aan nadelige gezondheids-effecten ten gevolge van kortdurende blootstelling. Uit dit onderzoek bleek dat, in tegenstelling tot de hypothese, oxidatief potentiaal van fijn stof geen betere voorspeller was van acute effecten dan deeltjes massaconcentratie of andere luchtverontreinigingseigenschappen. Geen enkele luchtverontreinigingscomponent (of eigenschap) was geassocieerd met alle verschillende fysiologische markers gemeten in dit onderzoek. Deze resultaten bevestigen dat regelgeving omtrent luchtkwaliteit baat zou hebben bij een multi-componenten aanpak waarbij gasvormige verontreiniging en verschillende eigenschappen van fijn stof worden gecombineerd in plaats van enkel uitgaan van afzonderlijke gassen en deeltjes massaconcentratie.

Back