Utrecht University (logo) (logo)
Universitair Medisch Centrum Utrecht (logo)
You are here: Home > Education > PhD > PhD theses > 2014 > Symons

Jori Symons

Monday 20 January 2014

Novel insights into the effect of CCR5 inhibition on HIV treatment, pathogenesis and cure

Promotor: Prof. dr E.J.H. Wiertz
Defence: 20 January 2014

Summary
HIV bind via het enveloppe eiwit gp120 aan de CD4 receptor van de target cel en vervolgens een co-receptor. Het binden aan de co-receptor CCR5 of CXCR4 bepaald het co-receptor tropisme van HIV. Inhibitie van HIV binding aan de CCR5 co-receptor door CCR5 antagonisten blijkt een goede antivirale strategie. Samen met mijn co-promotoren dr. Monique Nijhuis en dr. Annemarie Wensing (UMC Utrecht) heb ik o.a. onderzoek gedaan naar de invloed van CCR5 inhibitie in HIV geïnfecteerde patiënten. Zo hebben wij aangetoond dat patiënten voordeel hebben van het genotypisch testen voor co-receptor tropisme in drievoud. Ook blijk uit mijn onderzoek dat de CCR5 antagonist maraviroc niet alleen HIV inhibeert wat alleen CCR5 gebruikt maar ook een bepaalde HIV populatie wat CXCR4 kan gebruiken. Vervolgens hebben wij aangetoond dat bij MVC therapie falen alleen HIV virus wordt geselecteerd wat extreem specifiek is in het gebruik van CXCR4. Uit mijn onderzoek blijkt dat maraviroc waarschijnlijk breder ingezet kan worden dat oorspronkelijk gedacht. Verder hebben wij onderzocht waarom er geen terugkomst is van de CXCR4 voorspelde virale populatie in de Berlijnse Patiënt, de enige waarvan bewezen is dat hij genezen is.

Back